Jdi na obsah Jdi na menu

Spěch na dotace! Podpoří se živočišná výroba...

Ministerstvo zemědělství spěchá s novými dotačními tituly, aby se lépe a rychle podpořili regionální zemědělci. Chtějí je motivovat k zachování živočišné výroby, především chovu dobytka, prasat a dalších zvířat. Nově byly spuštěny dotační tituly na podporu dobrých životních podmínek v chovu dojnic a účasti v režimech jakosti mléka.

„Smyslem je zvýšit kvalitu mléka, a tím jeho uplatnění na trhu a pomoci chovatelům zlepšit parametry chovu, které se pozitivně promítají do ekonomiky produkce mléka. U dotačního titulu na podporu účasti v režimech jakosti mléka byl letošní původní rozpočet navýšen z původních 65 milionů na 400 milionů, u podpory dobrých životních podmínek ze 70 milionů na 200 milionů korun,“ přiblížil poslanec Ladislav Velebný.

ČR také vyplatila opatření na mimořádnou podporu chovatelů dojnic a prasnic ve výši 604 milionů korun, kdy polovina pochází ze zdrojů EU a polovina z národního rozpočtu ČR. „V červnu byl zahájen příjem žádostí na částečné kompenzace škod způsobených suchem v roce 2015, včetně kompenzací pro chovatele skotu a prasat za ztráty na kukuřici a trvalých travních porostech,“ doplnil Velebný.

Podle Ladislava Velebného je zároveň potřeba zajistit urychlené schválení novely zákona o spotřební dani na úrovni Poslanecké sněmovny a Senátu Parlamentu ČR, která zavádí „zelenou naftu“ do živočišné výroby tak, aby byl dodržen původní závazek platnosti a zpětné výplaty od 1. ledna 2016.

Další možností rychlé pomoci chovatelům je dořešení problematiky vyplácení dotací na sucho. Vláda chválila usnesení realizovat zmírnění škod způsobených suchem na zemědělských plodinách a lesních školkách v období od května až do října 2015 vyplacením dotace do výše 600 milionů korun. „Dotační titul je notifikován, je možné přes něj rychle navýšit celkovou podporu. Celková výše kompenzace za škody způsobené suchem byla původně požadovaná ve výši 1 241 milionů korun. Vzhledem k situaci v sektoru živočišné výroby budu pro zvýšení výše dotace,“ pokračoval poslanec.

„Je třeba také zavést systémové kontroly proti dovozu nekvalitních potravin a s přihlédnutím na dodržování zákona o hospodářské soutěži proti nepřiměřeně nízkým cenám, „dodržování platné legislativy zákona o cenách“ v souvislosti s obchodní politikou některých obchodních řetězců. Některé zahraniční obchodní řetězce svou cenovou politikou prokazatelně diskriminují domácí producenty,“ uvedl Velebný.

Navíc Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond připravil nové podpory provozních a investičních úvěrů, kdy mohou zemědělci obdržet až 400 tisíc korun na dotaci snížení jistiny úvěrů a úroků z úvěru v rámci podpory de minimis. V Programu rozvoje venkova je zhruba 80 procent prostředků na investiční projekty směrováno na podporu ‎živočišné výroby.

 

Více zde: http://www.velebny.eu/products/spech-na-dotace-podpori-se-zivocisna-vyroba/